Çocuk Eğitim ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk Eğitim ve Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Millî Eğitimin temel hedefleri doğrultusunda çocukların zihnî, duyuşsal, bedensel ve sosyal her açıdan sağlıklı gelişimlerini sağlamak için eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek ve topluma bu konuda hizmet etmek ve bilgilendirmek için kurulmuştur.  Bu amaca ulaşmak için Merkezimiz akademik çalışmalara ev sahipliği yapacak, eğitimde uygulamalı projeler yürütecek ve bilimsel toplantılar düzenleyecektir. 

Merkezimizin yönetmeliği, Resmi Gazetede 12 Haziran 2012  tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız. 

Çocuk Eğitim ve Bilim Araştırma ve Uygulama  Merkezi gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması,  yürütülmesi, ve mali destek  sağlanması gibi konularda;  yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör,  kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır. Bu vizyonu gerçekleştirmenin bir adımı olarak 2012 yılında Üsküdar Belediyesi ile birlikte Üsküdar Çocuk Üniversitesini kurmuştur. Üsküdar Çocuk Üniversitesi 8-12 yaş aralığında yaklaşık 1200 üstün yetenekli ve üstün zekâlı çocuğa destekleyici eğitim vermektedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi tarafından  İstanbul Kalkınma Ajansı’na sunulan “Üsküdar Çocuk Üniversitesi” projesi “Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı” kapsamında (İSTKA/2012/GNC-136 proje numarasıyla) İSTKA tarafından mali açıdan desteklenmeye uygun projeler arasında yer almıştır.